ผลการพิจารณาค้นหาจากชื่อผู้เสนอ


   

ลำดับ ชื่อหนังสือ ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ ผลการพิจารณา หมายเหตุ
21 พบรักท่านแม่ทัพ เล่ม 2 2019 / 2562 นางสาวปณิดา ใจขัน พิจารณาจัดซื้อ
22 วิชาเดินทางหลังเลิกเรียน 2019 / 2562 ณัฐดนัย เลิศสุโภชวณิชย์ พิจารณาจัดซื้อ
23 คู่มือเตรียมคดีแพ่ง-อาญา เพื่อสอบและเป็นทนายความ 2009 / 2552 นายสุรวัฒน์ ชลอสันติกุล พิจารณาจัดซื้อ
24 ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานทางกฎหมาย 2018 / 2561 นายสุรวัฒน์ ชลอสันติกุล มีแล้วในหอสมุดฯ
25 กฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ วิธี การงบประมาณและการตรวจเงินแผ่นดิน 2019 / 2562 นายสุรวัฒน์ ชลอสันติกุล พิจารณาจัดซื้อ
26 คู่มือเตรียมสอบทนายความ 2019 / 2562 นายสุรวัฒน์ ชลอสันติกุล พิจารณาจัดซื้อ
27 คำสอนวิชา กฎหมายภาษีอากร 2018 / 2561 นายสุรวัฒน์ ชลอสันติกุล พิจารณาจัดซื้อ
28 ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง 2018 / 2561 นายสุรวัฒน์ ชลอสันติกุล พิจารณาจัดซื้อ
29 การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย 2017 / 2560 นายสุรวัฒน์ ชลอสันติกุล พิจารณาจัดซื้อ
30 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2018 / 2561 นายสุรวัฒน์ ชลอสันติกุล มีแล้วในหอสมุดฯ
31 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร (EXPERIMENTAL DE SIGN IN AGRICULTURE) 2017 / 2560 นายสุรวัฒน์ ชลอสันติกุล มีแล้วในหอสมุดฯ
32 เวชศาสตร์โรคแมว (FELINE MEDICINE) 2018 / 2561 นายสุรวัฒน์ ชลอสันติกุล พิจารณาจัดซื้อ
33 ระบาดวิทยาทางคลินิกสำหรับสัตวแพทย์ 2017 / 2560 นายสุรวัฒน์ ชลอสันติกุล มีแล้วในหอสมุดฯ
34 Scalable Search in Computer Chess: Algorithmic Enhancements and Experiments at High Search Depths 2013 / 2556 นายพรชัย กุศลพลาเลิศ พิจารณาจัดซื้อ
35 หลุม 2019 / 2562 นางสาวพุทธธิดา ภมรพล พิจารณาจัดซื้อ
36 ธีรกานต์ 2019 / 2562 ขวัญเนตร มูลทองจาด พิจารณาจัดซื้อ
37 BARRON'S TOEIC PRACTICE EXAMS 2017 / 2560 นางสาวกอบกมล พลหาญ รอการพิจารณา
38 Easy Spanish Step-By-Step 2005 / 2548 นางสาวกอบกมล พลหาญ รอการพิจารณา
39 Extension and Management Techniques in Veterinary Sciences and Animal Husbandry 2015 / 2558 นายสุรวัฒน์ ชลอสันติกุล รอการพิจารณา
40 นักเขียนนวนิยายเป็นอาชีพ 2017 / 2560 ศักดิ์ณรงค์ สมบัติเจริญ พิจารณาจัดซื้อ


ติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติม

6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

+66 034-251-404

22727 (ภายใน)

duangjak_e@su.ac.th (หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯ)