ผลการพิจารณาค้นหาจากชื่อผู้เสนอ


   

ลำดับ ชื่อหนังสือ ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ ผลการพิจารณา หมายเหตุ
21 นาซ่าก็พาเธอกลับมาไม่ได้ 2018 / 2561 มรรัช สีหะวงษ์ มีแล้วในหอสมุดฯ
22 A Piece of the Moon 2018 / 2561 มรรัช สีหะวงษ์ มีแล้วในหอสมุดฯ
23 ปาฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะ 2018 / 2561 มรรัช สีหะวงษ์ มีแล้วในหอสมุดฯ
24 1991 ระหว่างเราสูญหาย 2018 / 2561 มรรัช สีหะวงษ์ พิจารณาจัดซื้อ
25 วันนี้เป็นยังไงบ้าง 2018 / 2561 มรรัช สีหะวงษ์ พิจารณาจัดซื้อ
26 เธอและแมวตัวนั้น 2018 / 2561 มรรัช สีหะวงษ์ พิจารณาจัดซื้อ
27 ภาษาเกาหลี2 2018 / 2561 มรรัช สีหะวงษ์ พิจารณาจัดซื้อ
28 คู่มือสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK I 2018 / 2561 มรรัช สีหะวงษ์ พิจารณาจัดซื้อ
29 The sun and her flowers 2017 / 2560 นภัสชนก บรรจงภูวภัทร รอการพิจารณา
30 Soft Thorns 2017 / 2560 นภัสชนก บรรจงภูวภัทร รอการพิจารณา
31 ตุ๊กตาตกน้ำ 'ตะฮ่าว' ไม่เหมือนกัน 2016 / 2559 มัณฑนา โปธิมา พิจารณาจัดซื้อ
32 The Alchemist ขุมทรัพย์สุดปลายฝัน 2015 / 2558 มัณฑนา โปธิมา พิจารณาจัดซื้อ
33 ตัวโน้ตไร้ระบบ 2011 / 2554 มัณฑนา โปธิมา พิจารณาจัดซื้อ
34 วิชา ภูผา ชีวิต 2016 / 2559 มัณฑนา โปธิมา มีแล้วในหอสมุดฯ
35 กลัว Fear 2015 / 2558 มัณฑนา โปธิมา มีแล้วในหอสมุดฯ
36 ไม่มีเกิด ไม่มีตาย 2015 / 2558 มัณฑนา โปธิมา พิจารณาจัดซื้อ
37 กลิ่นกาสะลอง 1-2 2016 / 2559 มัณฑนา โปธิมา พิจารณาจัดซื้อ
38 Soft Thorns 2018 / 2561 นภัสชนก บรรจงภูวภัทร รอการพิจารณา
39 the sun and her flowers 2017 / 2560 นภัสชนก บรรจงภูวภัทร รอการพิจารณา
40 sea of strangers 2018 / 2561 นภัสชนก บรรจงภูวภัทร รอการพิจารณา


ติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติม

6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

+66 034-251-404

22727 (ภายใน)

duangjak_e@su.ac.th (หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯ)