ผลการพิจารณา


ลำดับ ชื่อหนังสือ ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ ผลการพิจารณา หมายเหตุ
21 การเมือง เรื่องเล่า พระเจ้าตาก หลัง ๒๔๗๕ 2017 / 2560 ยิ่งยศ บุญจันทร์ พิจารณาจัดซื้อ
22 ภาษาเจ้า ภาษานาย การเมืองเบื้องหลังการศึกษาภาษาอังกฤษ สมัยรัชกาลที่ ๕ 2017 / 2560 ยิ่งยศ บุญจันทร์ รอการพิจารณา
23 หลังสิ้นบัลลังก์มังกร ประวัติศาสตร์จีนยุคเปลี่ยนผ่าน 2017 / 2560 ยิ่งยศ บุญจันทร์ รอการพิจารณา
24 นาย ก.ศ.ร. กุหลาบแห่งกรุงสยาม 2017 / 2560 ยิ่งยศ บุญจันทร์ รอการพิจารณา
25 รามเกียรติ์วัดพระแก้ว 2017 / 2560 ยิ่งยศ บุญจันทร์ พิจารณาจัดซื้อ
26 Literacy : Helping Students Construct Meaning 2017 / 2560 สง่า วงค์ไชย รอการพิจารณา
27 เมื่อพ่อของฉันถูกฆ่า 2017 / 2560 ยิ่งยศ บุญจันทร์ รอการพิจารณา
28 ย้อนอดีตราชวงศ์หมิง เล่ม 1 และ 2 2017 / 2560 อ.สิรักข์ แก้วจำนงค์ พิจารณาจัดซื้อ
29 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมพีแอลซีกับระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 2015 / 2558 อ.ชัยวุฒ ชูรักษ์ รอการพิจารณา
30 ตีแตก PCL Mitsubishi 2017 / 2560 อ.ชัยวุฒ ชูรักษ์ รอการพิจารณา
31 Design of Smart Power Grid Renewable Energy Systems 2016 / 2559 อ.ชัยวุฒ ชูรักษ์ รอการพิจารณา
32 กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 2017 / 2560 อ.สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล พิจารณาจัดซื้อ
33 ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษี ตามประมวลรัษฎากร 2017 / 2560 อ.สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล พิจารณาจัดซื้อ
34 หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ 2017 / 2560 อ.สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล พิจารณาจัดซื้อ
35 สรุปหลักกฎหมาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ 2017 / 2560 อ.สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล พิจารณาจัดซื้อ
36 จะเล่าให้คุณฟัง (DEJAME QUE TE CUENT) 2010 / 2553 ซูไมรอต อาแว รอการพิจารณา
37 สู่เหมคีรี 2012 / 2555 เบญจมาพร สุกใสกีรติกุล มีแล้วในหอสมุดฯ
38 เสียงเพรียกจากอโยธยา 2017 / 2560 เบญจมาพร สุกใสกีรติกุล มีแล้วในหอสมุดฯ
39 ซุปตาร์ข้ามขอบฟ้า 2017 / 2560 เบญจมาพร สุกใสกีรติกุล รอการพิจารณา
40 คู่มือวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสถิติด้วย MINITAB (ฉบับมืออาชีพ) 2017 / 2560 ธีรทัศน์ กันโสม รอการพิจารณา


ติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติม

6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

+66 034-251-404

22727 (ภายใน)

duangjak_e@su.ac.th (หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯ)