ผลการพิจารณาค้นหาจากชื่อผู้เสนอ


   

ลำดับ ชื่อหนังสือ ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ ผลการพิจารณา หมายเหตุ
41 Reason to stay alive 2016 / 2559 นภัสชนก บรรจงภูวภัทร รอการพิจารณา
42 51 ศาสตราวุธสู่จุดสูงสุดของชีวิต : 51 Weapons of The Wise 2018 / 2561 มัณฑนา โปธิมา มีแล้วในหอสมุดฯ
43 โหดเหลือเชื่อ 2011 / 2554 สุพัตรา พลแก้ว พิจารณาจัดซื้อ
44 โหดเหลือเชื่อ 2011 / 2554 สุพัตรา พลแก้ว รอการพิจารณา
45 Design of Machinery with Student Resource DVD 2011 / 2554 จารุตม์ คุณานพดล รอการพิจารณา
46 Kinematics, Dynamics, and Design of Machinery 3rd Edition 2016 / 2559 จารุตม์ คุณานพดล รอการพิจารณา
47 Mechanism Design: Analysis and Synthesis (4th Edition) 2001 / 2544 จารุตม์ คุณานพดล รอการพิจารณา
48 การใช้งาน ESP 32 เบื้องต้น 2017 / 2560 จักรกริช อมศิริ พิจารณาจัดซื้อ
49 กล้าที่จะถูกเกลียด 2016 / 2559 ชลิตา ถัณฑิลารักษ์ มีแล้วในหอสมุดฯ
50 ขโมยให้ได้อย่างศิลปิน steal Like an artist 2013 / 2556 ณัฐนรี สีทองสุก พิจารณาจัดซื้อ
51 บริทท์มารีอยู่ตรงนี้ : Britt-Marie Was Here 2018 / 2561 ปวริศา กลับแดง พิจารณาจัดซื้อ
52 หนังสือ/เมืองเล็ก/ความรัก นักอ่านชาวโบรกเคนวีลแนะนำ 2018 / 2561 ปวริศา กลับแดง พิจารณาจัดซื้อ
53 จะเล่าให้คุณฟัง เรื่องเล่า ชี้ทางให้ชีวิต 2018 / 2561 ปวริศา กลับแดง พิจารณาจัดซื้อ
54 เรื่องเล่าต่างฤดู (Different Seasons) 2018 / 2561 ปวริศา กลับแดง พิจารณาจัดซื้อ
55 อิคิไก ความหมายของการมีชีวิตอยู่ : The Little Book of Ikigai 2018 / 2561 ปวริศา กลับแดง มีแล้วในหอสมุดฯ
56 เภสัชวิทยา : เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด 2016 / 2559 ซูไมรอต อาแว พิจารณาจัดซื้อ
57 จะเล่าให้คุณฟัง เรื่องเล่าชี้ทางชีวิต 2018 / 2561 ซูไมรอต อาแว พิจารณาจัดซื้อ
58 จะเล่าเป็นเพื่อนคุณ 2014 / 2557 ซูไมรอต อาแว พิจารณาจัดซื้อ
59 เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย : เขียนบรรยาย) 2018 / 2561 สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล พิจารณาจัดซื้อ
60 เปิดรหัสลับการสอบทนายความ พร้อมคำอธิบายกฎหมายและตัวอย่างคำฟ้อง-คำร้อง การเป็นทนายอาชีพ 2018 / 2561 สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล พิจารณาจัดซื้อ


ติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติม

6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

+66 034-251-404

22727 (ภายใน)

duangjak_e@su.ac.th (หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯ)