ผลการพิจารณาค้นหาจากชื่อผู้เสนอ


   

ลำดับ ชื่อหนังสือ ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ ผลการพิจารณา หมายเหตุ
41 CITIES ความเมืองเรื่องบ้าน 2019 / 2562 ศักดิ์ณรงค์ สมบัติเจริญ มีแล้วในหอสมุดฯ
42 Veterinary Extension Education 2008 / 2551 นายสุรวัฒน์ ชลอสันติกุล รอการพิจารณา
43 Textbook on Veterinary and Animal Husbandry Extension Education 2015 / 2558 นายสุรวัฒน์ ชลอสันติกุล พิจารณาจัดซื้อ
44 A Textbook Of Agriculture Extension Education (pb) 2018 / 2561 นายสุรวัฒน์ ชลอสันติกุล พิจารณาจัดซื้อ
45 Agricultural Extension And Farm Journalism 2014 / 2557 นายสุรวัฒน์ ชลอสันติกุล พิจารณาจัดซื้อ
46 Agriculture Extension And Mass Communication 2014 / 2557 นายสุรวัฒน์ ชลอสันติกุล พิจารณาจัดซื้อ
47 Fundamentals Of Agriculture Extension Education 2018 / 2561 นายสุรวัฒน์ ชลอสันติกุล พิจารณาจัดซื้อ
48 Icts: Digital Opportunities In Agricultural Extension 2019 / 2562 นายสุรวัฒน์ ชลอสันติกุล พิจารณาจัดซื้อ
49 Extension Techniques for Livestock Development 2011 / 2554 นายสุรวัฒน์ ชลอสันติกุล พิจารณาจัดซื้อ
50 Livestock Entrepreneurship Management 2015 / 2558 นายสุรวัฒน์ ชลอสันติกุล พิจารณาจัดซื้อ
51 ACOUSTICS AND PSYCHOACOUSTICS 2017 / 2560 นายชูเกียรติ สอดศรี พิจารณาจัดซื้อ
52 Computational Acoustics: Theory and Implementation 2018 / 2561 นายชูเกียรติ สอดศรี พิจารณาจัดซื้อ
53 ENVIRONMENTAL NOISE BARRIERS A GUIDE TO THEIR R ACOUSTIC AND VISUAL DESIGN 2014 / 2557 นายชูเกียรติ สอดศรี พิจารณาจัดซื้อ
54 4,000 ล้านปีของวิวัฒนาการชีวิต เล่ม 3 - 5 2009 / 2552 ธนพล นนทสุตวงศ์ พิจารณาจัดซื้อ
55 เบื้องลึกในครัวลับ 2019 / 2562 ศักดิ์ณรงค์ สมบัติเจริญ พิจารณาจัดซื้อ


ติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติม

6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

+66 034-251-404

22727 (ภายใน)

duangjak_e@su.ac.th (หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯ)