ผลการพิจารณาค้นหาจากชื่อผู้เสนอ


   

ลำดับ ชื่อหนังสือ ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ ผลการพิจารณา หมายเหตุ
81 คำอธิบาย กฎหมายปกครอง (ภาคทั่วไป) 2016 / 2559 สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล รอการพิจารณา
82 ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง 2018 / 2561 สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล รอการพิจารณา
83 กฎหมายงบประมาณของประเทศไทย 2017 / 2560 สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล รอการพิจารณา
84 การฟ้องคดีปกครอง 2017 / 2560 สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล รอการพิจารณา
85 ตำราว่าความ คำฟ้อง คำร้อง ในคดีแพ่ง 2017 / 2560 สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล พิจารณาจัดซื้อ
86 3วันดี 4วันเศร้า 2018 / 2561 ภาวินี สุขเจริญ มีแล้วในหอสมุดฯ
87 You Hate Me? I Hate Me too. โลกบังคับให้กูร้าย 2018 / 2561 ภาวินี สุขเจริญ พิจารณาจัดซื้อ
88 Behind the mask: คุณหมอครับช่วยถอดหน้ากากที 2018 / 2561 ภาวินี สุขเจริญ ไม่พิจารณาจัดซื้อ
89 Gown and Gear เมียวิศวะมัน(ส์)ดีหรือหมอจะลอง? 2018 / 2561 - ไม่พิจารณาจัดซื้อ
90 ฉันไม่ชอบทั้งโลก ฉันชอบแค่เธอคนเดียว 2018 / 2561 ภาวินี สุขเจริญ มีแล้วในหอสมุดฯ
91 เวยเวย…ยิ้มนิดพิชิตใจ 2018 / 2561 ภาวินี สุขเจริญ มีแล้วในหอสมุดฯ
92 จงยืนหยัดเพื่อฝันของคุณเอง 2018 / 2561 Pawinee Sukcharoen มีแล้วในหอสมุดฯ
93 กิมย้งคิด แจ็คหม่าทำ วิชายอดคน 2018 / 2561 ศักดิ์ณรงค์ สมบัติเจริญ พิจารณาจัดซื้อ
94 HOMO DEUS: A BRIEF HISTORY OF TOMORROW 2017 / 2560 ศรีรักษ์ ศรีทองชัย รอการพิจารณา
95 This Is Marketing : You Can't Be Seen Until You Learn to See 2018 / 2561 ศักดิ์ณรงค์ สมบัติเจริญ รอการพิจารณา
96 จุลชีววิทยาการแพทย์ (MEDICAL MICROBIOLOGY) 2018 / 2561 ซูไมรอต อาแว พิจารณาจัดซื้อ
97 คู่มือเตรียมสอบรับราชการ กรมราชทัณฑ์ ฉบับสมบูรณ์ 2018 / 2561 จันทร์ฉาย แสงทองศรี พิจารณาจัดซื้อ
98 คำอธิบายประมวลรัษฎากร ภาษีสรรพากร ฉบับสมบูรณ์ 2 เล่ม 2018 / 2561 สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล พิจารณาจัดซื้อ
99 มหัศจรรย์บรรณารักษ์ 2003 / 2546 จันทร์ฉาย แสงทองศรี ไม่พิจารณาจัดซื้อ
100 อสูรยั่วยิ้ม 2015 / 2558 ปณิดา ใจขัน รอการพิจารณา


ติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติม

6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

+66 034-251-404

22727 (ภายใน)

duangjak_e@su.ac.th (หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯ)