ผลการพิจารณา


ลำดับ ชื่อหนังสือ ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ ผลการพิจารณา หมายเหตุ
81 ตัวโน้ตไร้ระบบ 2011 / 2554 มัณฑนา โปธิมา พิจารณาจัดซื้อ
82 วิชา ภูผา ชีวิต 2016 / 2559 มัณฑนา โปธิมา มีแล้วในหอสมุดฯ
83 กลัว Fear 2015 / 2558 มัณฑนา โปธิมา พิจารณาจัดซื้อ
84 ไม่มีเกิด ไม่มีตาย 2015 / 2558 มัณฑนา โปธิมา พิจารณาจัดซื้อ
85 กลิ่นกาสะลอง 1-2 2016 / 2559 มัณฑนา โปธิมา พิจารณาจัดซื้อ
86 Soft Thorns 2018 / 2561 นภัสชนก บรรจงภูวภัทร รอการพิจารณา
87 the sun and her flowers 2017 / 2560 นภัสชนก บรรจงภูวภัทร รอการพิจารณา
88 sea of strangers 2018 / 2561 นภัสชนก บรรจงภูวภัทร รอการพิจารณา
89 Reason to stay alive 2016 / 2559 นภัสชนก บรรจงภูวภัทร รอการพิจารณา
90 51 ศาสตราวุธสู่จุดสูงสุดของชีวิต : 51 Weapons of The Wise 2018 / 2561 มัณฑนา โปธิมา มีแล้วในหอสมุดฯ
91 โหดเหลือเชื่อ 2011 / 2554 สุพัตรา พลแก้ว พิจารณาจัดซื้อ
92 โหดเหลือเชื่อ 2011 / 2554 สุพัตรา พลแก้ว รอการพิจารณา
93 Design of Machinery with Student Resource DVD 2011 / 2554 จารุตม์ คุณานพดล รอการพิจารณา
94 Kinematics, Dynamics, and Design of Machinery 3rd Edition 2016 / 2559 จารุตม์ คุณานพดล รอการพิจารณา
95 Mechanism Design: Analysis and Synthesis (4th Edition) 2001 / 2544 จารุตม์ คุณานพดล รอการพิจารณา
96 การใช้งาน ESP 32 เบื้องต้น 2017 / 2560 จักรกริช อมศิริ พิจารณาจัดซื้อ
97 กล้าที่จะถูกเกลียด 2016 / 2559 ชลิตา ถัณฑิลารักษ์ มีแล้วในหอสมุดฯ
98 ขโมยให้ได้อย่างศิลปิน steal Like an artist 2013 / 2556 ณัฐนรี สีทองสุก พิจารณาจัดซื้อ
99 บริทท์มารีอยู่ตรงนี้ : Britt-Marie Was Here 2018 / 2561 ปวริศา กลับแดง พิจารณาจัดซื้อ
100 หนังสือ/เมืองเล็ก/ความรัก นักอ่านชาวโบรกเคนวีลแนะนำ 2018 / 2561 ปวริศา กลับแดง พิจารณาจัดซื้อ


ติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติม

6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

+66 034-251-404

22727 (ภายใน)

duangjak_e@su.ac.th (หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯ)