แบบคำร้องเสนอซื้อหนังสือ


รายละเอียดหนังสือ


1.ชื่อหนังสือ


2.สำนักพิมพ์


3.ปีที่พิมพ์


4.ชื่อผู้แต่ง


5.ISBN


รายละเอียดผู้เสนอซื้อ


1.ชื่อ


2.นามสกุล


3.สถานะ


4.วิทยาเขต


5.หมายเลขโทรศัพท์


6.E-mail
   


ติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติม

6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

+66 034-251-404

22727 (ภายใน)

duangjak_e@su.ac.th (หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯ)