ผลการพิจารณา


ลำดับ ชื่อหนังสือ ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ ผลการพิจารณา หมายเหตุ
1 นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ นโยบายของไทยต่อลาว 2016 / 2559 ยิ่งยศ บุญจันทร์ มีแล้วในหอสมุดฯ
2 นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : นโยบายของไทยต่อกัมพูชา 2016 / 2559 ยิ่งยศ บุญจันทร์ มีแล้วในหอสมุดฯ
3 Water Storage : Tanks, Cisterns, Aquifers, and Ponds for Domestic Supply, Fire and Emergency Use 2009 / 2552 อ.กนก หวลกำเนิด รอการพิจารณา
4 Rainwater Harvesting for Drylands and Beyond, Vol. 1 : Guiding Principles to Welcome Rain into Your Life and Landscape 2007 / 2550 อ.กนก หวลกำเนิด รอการพิจารณา
5 Rainwater Harvesting for Drylands and Beyond Vol. 2 : Water-Harvesting Earthworks 2013 / 2556 อ.กนก หวลกำเนิด รอการพิจารณา
6 เทพบุตรกู้บัลลังก์ เล่ม 1-9 2013 / 2556 อ.กนก หวลกำเนิด มีแล้วในหอสมุดฯ
7 ขุนโจรคู่บัลลังก์ เล่ม 1 – 7 2013 / 2556 อ.กนก หวลกำเนิด มีแล้วในหอสมุดฯ
8 Anatomy of a Crisis : Education, Development, and the State in Cambodia, 1953-1998 2000 / 2543 ยิ่งยศ บุญจันทร์ รอการพิจารณา
9 Cambodia Votes: Democracy, Authority and International Support for Elections 1993–2013 2016 / 2559 ยิ่งยศ บุญจันทร์ รอการพิจารณา
10 The Kings of Ayutthaya: A Creative Retelling of Siamese History 2017 / 2560 ยิ่งยศ บุญจันทร์ รอการพิจารณา
11 History of Timor-Leste 2016 / 2559 ยิ่งยศ บุญจันทร์ มีแล้วในหอสมุดฯ
12 Imagination and Narrative: Lexical and Cultural Translation in Buddhist Asia 2017 / 2560 ยิ่งยศ บุญจันทร์ รอการพิจารณา
13 Pulse Width Modulation for Power Converters: Principles and Practice 2013 / 2556 อ.ชัยวุฒ ชูรักษ์ รอการพิจารณา
14 Control of Induction Motors 2001 / 2544 อ.ชัยวุฒ ชูรักษ์ รอการพิจารณา
15 Electricity Generation Using Wind Power 2017 / 2560 อ.ชัยวุฒ ชูรักษ์ รอการพิจารณา
16 Solar PV and Wind Energy Conversion Systems: An Introduction to Theory 2015 / 2558 อ.ชัยวุฒ ชูรักษ์ รอการพิจารณา
17 พงศาวดารญวน (เวียดนามสือกี้) 2017 / 2560 ยิ่งยศ บุญจันทร์ มีแล้วในหอสมุดฯ
18 อาณานิคมสมบูรณาญาสิทธิราชย์ การก่อรูปรัฐไทยสมัยใหม่จากศักดินานิยมสู่ทุนนิยมรอบนอก 2017 / 2560 ยิ่งยศ บุญจันทร์ รอการพิจารณา
19 ความ(ไม่)เป็นสมัยใหม่: ความเปลี่ยนแปลงและย้อนแย้งของไทย 2017 / 2560 ยิ่งยศ บุญจันทร์ มีแล้วในหอสมุดฯ
20 จดหมายเหตุของมองซิเออร์เซเบเรต์ 2017 / 2560 ยิ่งยศ บุญจันทร์ มีแล้วในหอสมุดฯ


ติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติม

6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

+66 034-251-404

22727 (ภายใน)

duangjak_e@su.ac.th (หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯ)