ผลการพิจารณาค้นหาจากชื่อผู้เสนอ


   

ลำดับ ชื่อหนังสือ ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ ผลการพิจารณา หมายเหตุ
1 Korea all around เกาหลีเล่มเดียวเที่ยวทั่วประเทศ 2017 / 2560 ภาณุพัฒน์ อุนเกษม พิจารณาจัดซื้อ
2 Daylighting Handbook I 2014 / 2557 ธาริณี รามสูต พิจารณาจัดซื้อ
3 Daylighting: Architecture and Lighting Design 2011 / 2554 ธาริณี รามสูต พิจารณาจัดซื้อ
4 เซเปียนส์: ประวัติย่อมนุษยชาติ แปลจากหนังสือ: Sapiens: A Brief History of Humankind 2018 / 2561 นางสาว พัชฤนาถ ตั้งใจมั่น พิจารณาจัดซื้อ
5 เดเมียน : Damian 2007 / 2550 ญาณิกา ปรีดา พิจารณาจัดซื้อ
6 เดเมียน : Damian 2007 / 2550 ญาณิกา ปรีดา รอการพิจารณา
7 มาร์กซ : ความรู้ฉบับพกพา 2015 / 2558 ทัศไนย์ รอดสิน พิจารณาจัดซื้อ
8 China 5.0: สีจิ้นผิง เศรษฐกิจยุคใหม่ และแผนการใหญ่ AI 2018 / 2561 ศักดิ์ณรงค์ สมบัติเจริญ พิจารณาจัดซื้อ
9 Designing Your Life: คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking 2018 / 2561 ศักดิ์ณรงค์ สมบัติเจริญ พิจารณาจัดซื้อ
10 The Good Company: Sustainability in Hospitality, Tourism and Wine (Toursim and Hospitality Management Collection) 2015 / 2558 บุษริน วงศ์วิวัฒนา พิจารณาจัดซื้อ
11 Service Management Principles for Hospitality and Tourism 2017 / 2560 บุษริน วงศ์วิวัฒนา ไม่พิจารณาจัดซื้อ
12 Hotel Design, Planning and Development 2018 / 2561 บุษริน วงศ์วิวัฒนา พิจารณาจัดซื้อ
13 Hotel Management 2018 / 2561 บุษริน วงศ์วิวัฒนา พิจารณาจัดซื้อ
14 Hotel Front Office Management 2016 / 2559 บุษริน วงศ์วิวัฒนา พิจารณาจัดซื้อ
15 Managing Front Office Operations with Answer Sheet 2013 / 2556 บุษริน วงศ์วิวัฒนา ไม่พิจารณาจัดซื้อ
16 บูติคโฮเต็ลมหาเสน่ห์ เปิดไอเดียสร้างโรงแรมให้ สวย เก๋ ประหยัด 2011 / 2554 บุษริน วงศ์วิวัฒนา ไม่พิจารณาจัดซื้อ
17 ปลาบนต้นไม้ 2017 / 2560 จรรยรัตน์ อุยประเสริฐกุล พิจารณาจัดซื้อ
18 พ่อกับผมและบางสิ่งที่หายไปในสงคราม 2018 / 2561 จรรยรัตน์ อุยประเสริฐกุล พิจารณาจัดซื้อ
19 ห้องสมควรตาย 2015 / 2558 ลัทธนันท์ ทองทา พิจารณาจัดซื้อ
20 เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด 2012 / 2555 มรรัช สีหะวงษ์ มีแล้วในหอสมุดฯ


ติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติม

6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

+66 034-251-404

22727 (ภายใน)

duangjak_e@su.ac.th (หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯ)