ผลการพิจารณาค้นหาจากชื่อผู้เสนอ


   

ลำดับ ชื่อหนังสือ ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ ผลการพิจารณา หมายเหตุ
61 ตำราว่าความและการสอบตั๋วทนาย, เนติฯ 2013 / 2556 สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล พิจารณาจัดซื้อ
62 การฟ้องคดีปกครอง 2017 / 2560 สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล พิจารณาจัดซื้อ
63 กฎหมายปกครอง 2011 / 2554 สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล พิจารณาจัดซื้อ
64 คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร 2018 / 2561 สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล พิจารณาจัดซื้อ
65 เถ่าชิ่วคนสุดท้าย แปลจากหนังสือ: The Last Chinese Chef 2013 / 2556 ชญานิศ ถนัดกล พิจารณาจัดซื้อ
66 Current Issues in Work and Organizational Psychology (Current Issues in Work and Organizational Psychology) 2018 / 2561 กรธนา โพธิ์เต็ง รอการพิจารณา
67 The Code of Trust : An American Counterintelligence Expert's Five Rules to Lead and Succeed 2017 / 2560 กรธนา โพธิ์เต็ง รอการพิจารณา
68 The Charisma Myth : How Anyone Can Master the Art and Science of Personal Magnetism 2013 / 2556 กรธนา โพธิ์เต็ง รอการพิจารณา
69 วิถีแห่งสุวรรณลิงคํ จากทิพยมายาสู่โลกปรากฏการณ์ 2015 / 2558 ชนิกานต์ กิจตะโคตร์ มีแล้วในหอสมุดฯ
70 Physic for scientists and engineers 2015 / 2558 รัตนะ เลง มีแล้วในหอสมุดฯ
71 คู่มือออกแบบชีวิต Desing thinking 2018 / 2561 ภาวินี สุขเจริญ พิจารณาจัดซื้อ
72 คู่มือออกแบบชีวิต Desing thinking 2018 / 2561 ภาวินี สุขเจริญ รอการพิจารณา
73 กาหลมหรทึก 2017 / 2560 ภาวินี สุขเจริญ มีแล้วในหอสมุดฯ
74 กาหลมหรทึก 2017 / 2560 ภาวินี สุขเจริญ มีแล้วในหอสมุดฯ
75 ขุนเขาเกาสมอง 2018 / 2561 ภาวินี สุขเจริญ มีแล้วในหอสมุดฯ
76 คิมจียอง เกิดปี82 2018 / 2561 ภาวินี สุขเจริญ มีแล้วในหอสมุดฯ
77 A piece of the moon 2018 / 2561 Narumon Thongsi มีแล้วในหอสมุดฯ
78 to every me who I remember 2018 / 2561 Narumon Thongsi มีแล้วในหอสมุดฯ
79 Midnight Harmony สนามเด็กเล่นของปีศาจ 2018 / 2561 Narumon Thongsi มีแล้วในหอสมุดฯ
80 เทพยุทธ์ เซียนกลอรี่ 1-18 2016 / 2559 อภิญญา แซ่ลิ้ม มีแล้วในหอสมุดฯ


ติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติม

6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

+66 034-251-404

22727 (ภายใน)

duangjak_e@su.ac.th (หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯ)